GIÁO TRÌNH       PDF       AUDIO       VIDEO       MUSIC       HSK - TOCFL       TỪ ĐIỂN       WEB-SOFT       VIỆT NAM       HÌNH ẢNH       BÀI VIẾT       TẠP CHÍ       VIẾT VĂN      FONT     NGHE      NGỮ PHÁP       KHẨU NGỮ      NGHE NHÌN      VĂN HÓA      LỊCH SỬ     BÁO CHÍ     THƯƠNG MẠI     KINH TẾ     DU LỊCH     DÂN TỘC      KIẾN TRÚC     DỊCH

Sunday, May 20, 2018

[PDF] GT NGHE TIẾNG HOA CẤP TỐC - QUYỂN CƠ BẢN * 汉语听力速成教程 基础篇

[PDF] GT NGHE TIẾNG HOA CẤP TỐC - QUYỂN CƠ BẢN * 汉语听力速成教程 基础篇PDF LINK - http://bit.ly/2LeMPba

OTHERS
- http://tuantdtcn.blogspot.com/2016/11/mp3-gt-nghe-cap-toc-so-cap-phien-ban-2.html

[PDF] GT NGHE TIẾNG HOA CẤP TỐC - QUYỂN NHẬP MÔN * 汉语听力速成教程 入门篇 北语

[PDF] GT NGHE TIẾNG HOA CẤP TỐC - QUYỂN NHẬP MÔN * 汉语听力速成教程 入门篇 北语


PDF LINK - http://bit.ly/2s1nBW7

OTHERS
http://tuantdtcn.blogspot.com/2016/11/mp3-gt-nghe-cap-toc-phien-ban-2.html

[PDF] HOA VĂN CUNG ĐÌNH HUẾ - 2011

[PDF] HOA VĂN CUNG ĐÌNH HUẾ - 2011


PDF LINK - http://bit.ly/2IAPIS6

[PDF] LArt A HUE - HOA VĂN CUNG ĐÌNH (OLD VERSION)

[PDF] LArt A HUE - HOA VĂN CUNG ĐÌNH (OLD VERSION)


PDF LINK - http://bit.ly/2Gx4ebK

Tuesday, April 24, 2018

[PDF] DẤU TÍCH NGÀN NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI (2005)

[PDF] DẤU TÍCH NGÀN NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI (2005)


PDF LINK - http://bit.ly/2HjC0Gy

[PDF] DẤU TÍCH KINH THÀNH - 2004

[PDF] DẤU TÍCH KINH THÀNH - 2004


PDF LINK - http://bit.ly/2HlIIrK

[PDF] ĐẤT VIỆT TRỜI NAM 1960

[PDF] ĐẤT VIỆT TRỜI NAM 1960


PDF LINK - http://bit.ly/2qT4aNu

[PDF] 5000 CÂU ĐỐI HOÀNH PHI HÁN NÔM - 2005

[PDF] 5000 CÂU ĐỐI HOÀNH PHI HÁN NÔM - 2005


PDF LINK - http://bit.ly/2HrvJVy

Saturday, April 21, 2018

[PDF] GT HÁN NGỮ CỔ ĐẠI 1-2 * 古代汉语教程上下册

[PDF] GT HÁN NGỮ CỔ ĐẠI 1-2 (BEIYU XILIETAO)
系列套古代汉语教程上下册PDF LINK
(1) - https://goo.gl/mA7yOh
(2) - https://goo.gl/10JQyC

NEW PDF LINK
1 - http://bit.ly/2HmxraI
2 - http://bit.ly/2vGgExZ

[MP3] GT NGHE CẤP TỐC - TRUNG CẤP (PHIÊN BẢN 2) * 汉语听力速成教程第二版中级篇

[MP3] GT NGHE CẤP TỐC - TRUNG CẤP (PHIÊN BẢN 2) * 汉语听力速成教程第二版中级篇
MP3 LINK
0105 - https://goo.gl/1jD4Lg 
0610 - https://goo.gl/uZan1L
1116 - https://goo.gl/AoLgUV

NEW MP3 LINK
UNIT 0105 - http://bit.ly/2F4xLZy
UNIT 0610 - http://bit.ly/2JdIFP0
UNIT 1115 - http://bit.ly/2HhnwTv

[MP3] GT NGHE CẤP TỐC - TIỀN TRUNG CẤP (PHIÊN BẢN 2) * 汉语听力速成教程第二版提高篇

[MP3] GT NGHE CẤP TỐC - TIỀN TRUNG CẤP (PHIÊN BẢN 2) * 汉语听力速成教程第二版提高篇
MP3 LINK
0105 - https://goo.gl/S2Wsbf
0610 - https://goo.gl/0hXg2N
1115 - https://goo.gl/Cb1Cu6
1620 - https://goo.gl/VY7g7E

NEW MP3 LINK
UNIT 0105 - http://bit.ly/2JdGOtw
UNIT 0610 - http://bit.ly/2HEmtQU
UNIT 1115 - http://bit.ly/2qONHuF
UNIT 1620 - http://bit.ly/2HDRdS7

[MP3] GT NGHE CẤP TỐC - SƠ CẤP (PHIÊN BẢN 2) * 汉语听力速成教程第二版基础篇

[MP3] GT NGHE CẤP TỐC - SƠ CẤP (PHIÊN BẢN 2) * 汉语听力速成教程第二版基础篇
MP3 LINK
0105 - https://goo.gl/MX0yUT
0610 - https://goo.gl/fb8HJv
1115 - https://goo.gl/DtFKP8
1620 - https://goo.gl/Zs66Ua

NEW MP3 LINK
UNIT 0105 - http://bit.ly/2HRvAeT
UNIT 0610 - http://bit.ly/2qObbA1
UNIT 1115 - http://bit.ly/2HgIZjv
UNIT 1620 - http://bit.ly/2qN9cMf

[PDF/MP3] GT NGHE CẤP TỐC -NHẬP MÔN (PHIÊN BẢN 2) * 汉语听力速成教程第二版入门篇

[PDF/MP3] GT NGHE CẤP TỐC - NHẬP MÔN (PHIÊN BẢN 2) * 汉语听力速成教程第二版入门篇PDF LINK - http://goo.gl/yt8CHP

MP3 LINK
NGỮ ÂM - https://goo.gl/TC0yaR
0105 - https://goo.gl/UWaKtC
0610 - https://goo.gl/aO7nno
1115 - https://goo.gl/rCbgNo


NEW LINK
PDF - http://bit.ly/2Hgha6T
NGỮ ÂM - YUYIN - http://bit.ly/2qNSI6S
UNIT 0105 - http://bit.ly/2F2ydrj
UNIT 0610 - http://bit.ly/2HiMVfP
UNIT 1115 - http://bit.ly/2qN8Yon

[PIC/PDF] NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ CHỮ HÁN - NÉT BÚT - BÚT THUẬN VÀ BỘ THỦ TIẾNG HOA —— 汉字 / 笔画 / 笔顺 / 部首

[PIC/PDF] NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ CHỮ HÁN - NÉT BÚT - BÚT THUẬN VÀ BỘ THỦ TIẾNG HOA —— 汉字 / 笔画 / 笔顺 / 部首

Vì để giữ bản quyền nên chỉ post hình với chất lượng cao - có thể in ra như file Word-PDF - size A4

PDF/PIC LINK - https://goo.gl/f5cZ8y
NEW PDF LINK - http://bit.ly/2JeklNc

[PDF/MP3] GT BOYA - TRUNG CẤP 2 - QUYỂN 2 * 博雅汉语——中级冲刺篇2

[PDF/MP3] GT BOYA - TRUNG CẤP 2 - QUYỂN 2 * 博雅汉语——中级冲刺篇2
PDF LINK - https://goo.gl/TFi9c5
MP3 LINK - https://goo.gl/YCmIg3

NEW LINK
PDF - http://bit.ly/2qOv8pM
MP3 - http://bit.ly/2HioQWn

[PDF/MP3] GT BOYA - TRUNG CẤP 2 - QUYỂN 1 * 博雅汉语——中级冲刺篇1

[PDF/MP3] GT BOYA - TRUNG CẤP 2 - QUYỂN 1 * 博雅汉语——中级冲刺篇1PDF LINK - https://goo.gl/CzJ8tY
MP3 LINK - https://goo.gl/gwDqCz


NEW LINK
PDF - http://bit.ly/2HOMkTT
MP3 - http://bit.ly/2qPzE7d

[PDF/MP3] GT BOYA - TRUNG CẤP 1 - QUYỂN 2 * 博雅汉语——中级加速篇2

[PDF/MP3] GT BOYA - TRUNG CẤP 1 - QUYỂN 2 * 博雅汉语——中级加速篇2PDF LINK - https://goo.gl/GKkpFO
MP3 LINK - https://goo.gl/2SlvQI


NEW LINK
PDF - http://bit.ly/2vrRYZI
MP3 - http://bit.ly/2HIuZ1k

[PDF/MP3] GT BOYA - TRUNG CẤP 1 - QUYỂN 1 * 博雅汉语——中级加速篇1

[PDF/MP3] GT BOYA - TRUNG CẤP 1 - QUYỂN 1 * 博雅汉语——中级加速篇1PDF LINK - https://goo.gl/FRb0TR
MP3 LINK - https://goo.gl/aH7fHQ


NEW LINK
PDF - http://bit.ly/2qKR2Ls
MP3 - http://bit.ly/2qIc5hB

[MP3] GT BOYA - SƠ CẤP 2 * 博雅汉语——初级起步篇2

[MP3] GT BOYA - SƠ CẤP 2 * 博雅汉语——初级起步篇2MP3 LINK
0110 - https://goo.gl/6NrT37
1125 - https://goo.gl/GnE3av


NEW LINK
UNIT 0110 - http://bit.ly/2qOcCxO
UNIT 1125 - http://bit.ly/2HgWkbw

[PDF/MP3] GT BOYA - SƠ CẤP 1 * 博雅汉语——初级起步篇1

[PDF/MP3] GT BOYA - SƠ CẤP 1 * 博雅汉语——初级起步篇1PDF LINK - https://goo.gl/sjlNmg
MP3 LINK
0110 - https://goo.gl/y0vsq4
11-20 - https://goo.gl/E8LIsr
2130 - https://goo.gl/Ye5mvQ


NEW LINK
PDF - http://bit.ly/2HCuQwE
UNIT 0110 - http://bit.ly/2JbNcBy
UNIT 1120 - http://bit.ly/2qOEC4f
UNIT 2130 - http://bit.ly/2JenD2Z

Friday, April 13, 2018

[MP3-PDF] GT HÁN NGỮ CƠ BẢN - LU * 路 (UPDATING 2014.05)

GT HÁN NGỮ CƠ BẢN (HỌC 1 NĂM) "CON ĐƯỜNG" - LU (2 quyển)
汉语汉语基础教程 * 路(2册)

Với hơn 30 chủ đề giao tiếp thường ngày, khoảng 900 từ mới và 100 chú thích về cách dùng từ ngữ thông dụng được trình bày trong 35 bài học; mỗi bài gồm 7 phần: các mẫu câu điển hình, đàm thoại, từ mới, chú thích, ghi chú, ví dụ, bài tập và mẫu câu bổ sung; bộ giáo trình này sẽ giúp cho những người bắt đầu học tiếng Trung Quốc tìm ra con đường nhanh nhất để đạt được khả năng giao tiếp cơ bản.PDF
(1) http://goo.gl/v0chhp
(2) http://goo.gl/3MyatZ

MP3 (FILE NÉN)
BÀI 01 - 10 - http://goo.gl/iSjiTR
BÀI 11 - 20 - http://goo.gl/qznn2G
BÀI 21 - 30 - http://goo.gl/ahHWaT
BÀI 31 - 35 - http://goo.gl/w0Rt1A

NEW LINK
PDF
1 - http://bit.ly/2GVqdKd
2 - http://bit.ly/2EInkKZ
MP3
UNIT 0110 - http://bit.ly/2IRdPM4
UNIT 1120 - http://bit.ly/2IMS28f
UNIT 2130 - http://bit.ly/2qt03sc
UNIT 3135 - http://bit.ly/2JIKEMf

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成 入门篇上下 - NHẬP MÔN (1&2)

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成 入门篇上下 - NHẬP MÔN (1&2)Bộ giáo trình gồm 5 trình độ: cho người bắt đầu, sơ cấp, tiền trung cấp, trung cấp và nâng cao.

1. Cho người bắt đầu học - QUYỂN NHẬP MÔN 1&2

Thích hợp cho người chưa từng học và người mới bắt đầu học. Gồm 30 bài, được chia làm 2 tập, từ bài 1 đến bài 5 cung cấp phần ngữ âm có tính hệ thống. Từ bài 6 đến bài 30 là phần bài học chính, trong đó có các mẫu câu, từ vựng, từ ngữ ngữ pháp và những tình huống giao tiếp thực tế cơ bản nhất trong cuộc sống hằng ngày như hoc tập, xã giao v.v.

PDF LINK
SHANG - https://goo.gl/tZ253M
XIA - https://goo.gl/NchcVC

MP3 LINK
BÀI 01 - 05 - http://goo.gl/v6yHMG
BÀI 06 - 10 - http://goo.gl/aWn4MP
BÀI 11 - 15 - http://goo.gl/O1bG4p
BÀI 16 - 20 - http://goo.gl/u8zyRO
BÀI 21 - 25 - http://goo.gl/7TgmMw
BÀI 26 - 30 - http://goo.gl/HTU0EP


NEW PDF LINK
1 - http://bit.ly/2GYP8Ry
2 - http://bit.ly/2IT2c79
MP3 LINK
UNIT 0105 - http://bit.ly/2IR5sjs
UNIT 0610 - http://bit.ly/2HgaY22
UNIT 1115 - http://bit.ly/2vb9mBJ
UNIT 1620 - http://bit.ly/2IP83KQ
UNIT 2125 - http://bit.ly/2JG3XWM
UNIT 2130 - http://bit.ly/2JG3YKk

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成基础篇 - QUYỂN SƠ CẤP

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成基础篇 - QUYỂN SƠ CẤPBộ giáo trình gồm 5 trình độ: cho người bắt đầu, sơ cấp, tiền trung cấp, trung cấp và nâng cao.
2. Sơ cấp: Thích hợp cho người học đã có khả năng nghe nói cơ bản, nắm được các mẫu câu đơn giản và có vốn từ vựng khoảng 800 từ. Gồm 25 bài, chủ yếu giới thiệu về từ ngữ thông dụng, các mẫu câu điển hình, các loại câu phức trong tiếng Trung Quốc, và các tình huống giao tiếp đơn giản trong sinh hoạt, học tập, xã giao thường ngày v.v. dựa trên từ vựng tương đương trình độ A.

PDF LINK - http://goo.gl/TtQm4S
OTHER PDF VERSION -
https://goo.gl/5MrBJL

MP3 LINK
BÀI 01 - 05 - http://goo.gl/6EQKjz
BÀI 06 - 10 - http://goo.gl/9M1axF
BÀI 11 - 15 - http://goo.gl/Vu7oXb
BÀI 16 - 20 - http://goo.gl/2I4LKM
BÀI 21 - 25 - http://goo.gl/8zsFQ8


NEW PDF LINK - http://bit.ly/2IR48NG
MP3 LINK
UNIT 0105 - http://bit.ly/2GXI7fq
UNIT 0610 - http://bit.ly/2IP40OE
UNIT 1115 - http://bit.ly/2GV9P0x
UNIT 1620 - http://bit.ly/2EFOkL3
UNIT 2125 - http://bit.ly/2JKiroC

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成提高篇 - QUYỂN TIỀN TRUNG CẤP

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成提高篇 - QUYỂN TIỀN TRUNG CẤPBộ giáo trình gồm 5 trình độ: cho người bắt đầu, sơ cấp, tiền trung cấp, trung cấp và nâng cao.
3. Tiền trung cấp: Thích hợp cho người học đã có khả năng nghe nói sơ cấp, nắm vững các mẫu câu thông dụng, các loại câu phức trong tiếng Trung Quốc và có vốn từ vựng khoảng 1500 từ. Gồm 24 bài, phần từ vựng, các nội dung ngữ pháp tương đương trình độ A, B và các tình huống giao tiếp thông thường trong đời sống, học tập, công việc, xã hội...


PDF LINK - http://goo.gl/LfVquw
OTHER PDF VERSION -
https://goo.gl/ZyemDZ

MP3 LINK
BÀI 01 - 05 & FUXI - http://goo.gl/IYREcv
BÀI 06 - 10 & FUXI - http://goo.gl/Iu2K9d
BÀI 11 - 15 & FUXI - http://goo.gl/HWdTqD
BÀI 16 - 20 & FUXI - http://goo.gl/oR01hE


NEW PDF LINK - http://bit.ly/HYKYSC-TGP-P
MP3 LINK
UNIT 0105-FUXI - http://bit.ly/HYKYSC-TG-A0105
UNIT 0610-FUXI - http://bit.ly/HYKYSC-TG-A0610
UNIT 1115-FUXI - http://bit.ly/HYKYSC-TG-A1115
UNIT 1620-FUXI - http://bit.ly/HYKYSC-TG-A1620

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成中级篇 - QUYỂN TRUNG CẤP

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成中级篇 - QUYỂN TRUNG CẤPPDF LINK - https://goo.gl/QL3Hwa
MP3 LINK
BÀI 01 - 05 - http://goo.gl/oDXKFV
BÀI 06 - 10 - http://goo.gl/ii1FoP
BÀI 11 - 14 - http://goo.gl/0C87D0NEW PDF LINK - http://bit.ly/HYKYSC-PDF
NEW MP3 LINK
UNIT 01-05 - http://bit.ly/HYKYSC-A-0105
UNIT 06-10 - http://bit.ly/HYKYSC-A-0610
UNIT 11-14 - http://bit.ly/HYKYSC-A-1114